تجهیزات آزمایشگاهی

کنترل کیفی برای واحدهای تولیدی و نوآوری برای تولید محصولات جدید و با کیفیت ، محرک اصلی توسعه برای هر واحد تولیدی است . وجود آزمایشگاه در یک واحد تولیدی به عنوان واحد عملیاتی و کاوشگر، آفریننده، نوآور و مولد، نقش مهمی در ارتقاء کمی و کیفی محصولات دارد.  وجود آزمایشگاه در یک واحد تولیدی ، با اعضای علمی مجرب، متعهد و تجهیزات مناسب، بهترین محیط برای دستیابی به روشهای علمی و واقع بینانه برای بهبود کیفی محصولات است. وجود یک آزمایشگاه مجهز در واحدهای تولید کاغذ و مقوا یکی از ضروریات است ، کنترل دقیق بروی محصولات تولیدی منتج به کاهش هزینه هادر تمام بخشها میگردد . از سوی دیگر توان تولید را افزایش داده و فروش محصولات را تضمین مینماید .

تیم باصلاحیت ما تجربه طولانی مدت ودانش فنی را با هم می آمیزد.شما می توانید از این قدرت ابتکاری-آمیخته شده با احساس مسئولیت و انگیزه- درهر زمان از همکاری با ما بهره ببرید. علاوه بر این، ما مدرن ترین تکنولوژی روز دنیا را به کار میگیریم. در این راه، شما میتوانید ازمزایای باصرفه ای بهره مند گردید وموفقیت آینده خویش را تضمین نمایید. اساس همکاری اعتماد واطمینان است.

تجهیزات ازمایشگاهی و ابزار دقیق  مورد استفاده در صنعت کاغذ سازی 

ما گام های روند کار را پیشرفت داده ایم. در این راه شما را در افزایش کمی و کیفی محصول حمایت می کنیم بدین شکل درکاهش هزینه ها و ذخیره ثروت همیشه در کنارتان هستیم . 

محصولات ما 

فهرست