لیست ماشین الات آماده فروش (ماشین کاغذ فلوتینگ و تست لاینر)

انتخاب مناسب ترین ماشین الات مورد نظر شما

لیست ماشین الات آماده فروش (ماشین کاغذ فلوتینگ وتست لاینر)

پس از جستجو در لیست و انتخاب ماشین مورد نظر ، کد مقابل ان را یادداشت و از طریق فرم  در همین صفحه برای دریافت اطلاعات کاملتر ارسال کنید .

ما شما را تا رسیدن به تصمیم منطقی و قطعی همراهی خواهیم کرد . 

۲۰۸    Fluting paper machine 2.500 mm
          Paper machine typ: Fourdrinier – Production capacity: 100-130 to/day – Speed: 300 m/min –
          Grammage: 90-200 gsm – Stock preparation plant – Rewinder
۲۰۹    Fluting/testliner paper machine 2.550 mm
          Paper machine typ: Vat cylinder – Production capacity: 45 to/day – Speed: 100 m/min –
          Grammage: 60-300 gsm – Stock preparation plant – Rewind
۲۱۰    Fluting paper machine 2.600 mm
Type of paper machine: Vat former – ۱۰۰% recycling papers – Completely overhauled and in perfect condition – Width after rewind 2.600 mm – Speed 150 – ۲۰۰ m/min – Capacity 100 tpd– Waste papers
۲۱۱    Testliner- and fluting paper machine 2.300 mm
          Paper machine typ: Fourdrinier – Production capacity: 120 to/day – Speed: 220 m/min –
          Grammage: 100-200 gsm – Stock preparation plant – Rewinder – Boiler
۲۱۲    Testliner/fluting/medium/semi chemical paper machine 2.650 mm
Paper machine typ: Double wire fourdrinier – Production 280-300 to/day – Speed: 700 m/min Grammage: 90-200 gsm – Stock preparation plant – Water treatment – Rewinder
۲۱۳    C- Fluting/liner paper machine 2.500 mm after rewinder
Paper machine typ: Fourdrinier – Production capacity: 250 to/day with size press – ۳۰۰ to/day without size press – Speed: 600 m/min, design speed 800 m/min – Stock preparation plant disigned for 350 to/day – Rewinder
۲ –    Testliner- and fluting paper machines
۲۰۱    Paper machine for kraftliner 2.330 mm
Paper machine type: Fourdrinier – Production: 32 t/day by 80 gsm – Speed: 200 m/min – Grammage: 30 – ۱۵۰ gsm – Raw material: Virgen- and recycled pulp – Paper grades: Smooth paper, special paper for packaging, kraftliner
۲۰۲    Testliner- and fluting paper machine 2.480 mm
Paper machine typ: fourdrinier – Production capacity: 100 – ۱۳۰ t/day – Grammage: 90 – ۲۰۰ gsm – Speed: max. 350 m/min – Year: 1990 – Complete stock preparation plant – Rewinder – Boiler
۲۰۳    Testliner paper machine 2.450 mm
Paper machine with 2 fourdrinier – Production capacity: 220 t/day – Grammage: 100 – ۲۰۰ gsm – Speed: 500 m/min – Year: 1970 but with continuous modernization – ۲ stock preparation lines with deinking plant – Paper grades: Corrugated base paper, testliner brown and white
۲۰۴    Fluting paper machine 2.600 mm
Paper machine typ: Fourdrinier – Production capacity: 200 t/day by 120 gsm – Grammage: 90 – ۲۰۰ gsm – Speed: 500 m/min – Paper grades: Fluting, medium – Year: 1980
۲۰۵    Fluting paper machine 2.620 mm
          Paper machine typ: Fourdrinier – Production capacity: 100 t/day with size press 70 t/day –
Grammage: 65 – ۱۴۰ gsm – Speed: 300 m/min – Paper grades: Fluting – Stock preparation plant new 2006/2007 – Year: 1979
۲۰۶    Fluting paper machine 4.400 mm
Paper machine typ: Fourdrinier with GAP-Former – Production capacity: 300 t/day – Grammage: 90 – ۱۵۰ gsm – Speed: 550 m/min – Paper grades: Fluting – Approach flow system – Year: 1990/98
۲۰۷    ۲ Fluting paper machines of 2.260 mm and 2.460 mm
          PM 1: 2.260 mm width at pope, built 1975, 100 – ۳۰۰ gsm, speed 140 m/min
          PM 2: 2.460 mm width at pope, built 1965, 100 – ۳۰۰ gsm; speed 170 m/min
             PM1 and PM2 produce together with only one stock preparation plant

ارتباطات بسیار خوب ما در اقصاء نقاط دنیا بخصوص اروپا این امکان را بوجود اورده تا طیف وسیعی از ماشین الات دست دوم که بسیار اقتصادی هستند را بتوانیم به شما معرفی کنیم .

پس از انتخاب ماشین مورد نظر و ارسال کد مقابل ان ، اطلاعات کامل تری دریافت نمائید .

فهرست