کنترل جریان سیستم:

ارائه روشهای علمی

کنترل جریان سیستم

یکی از پارامترهای مهم در بخش خمیر کاغذ ، کنترل جریان سیستم و باز فراوری سلولز است ، باز فراوری سلولز  مراحل نسبتا پیچیده ای دارد و در هر مرحله کنترل دقیق ویژه گیهای ساختار سلولز بدست امده ، موجب افزایش کیفیت ان میگردد . چیدمان و بکارگیری ماشین الات پالاینده الیاف سلولزی ، ظرفیت سنجی و و کنترل دقیق بازدهی هر یک از ماشین الات در خط خمیر سازی از اهمیت زیادی در ارتقاء کمی و کیفی الیاف سلولزی و در نهایت محصول خواهد داشت . ما تجربه همکاران بین المللی مان را برای  ارائه نمودار های مختلف از رویکرد جریان سیستم، برای سلولز یا خمیر از ضایعات ،  طراحی و عرضه سیستم های پالایش و تصفیه در بخش های مختلف ، تا سه و چهار مرحله، را بکار خواهیم گرفت ، در نتیجه ضرر و زیان ناشی از جلوگیری از فرار فیبر به حداقل خواهد رسید .

بدین ترتیب با طراحی و ارائه روشهای علمی و  کنترل دقیق ، هزینه ها را به حداقل خواهیم رساند .

ما اهمیت زیادی به همکاری طولانی مدت ، توام با موفقیت با شما را قائل هستیم.

شرکتهائی که به ما اعتماد کرده اند .