آموزش های تخصصی:

یک دارایی با ارزش و بی حساب

اموزشهای تخصصی 

آموزش کارکنان یک دارایی با ارزش و بی حساب برای هر شرکت بحساب می اید . ، شرکت ها در چنین جهان رقابتی ، باید قادر به بهبود بهره وری سازمانی باشند ، فرصت های جدید را برای  افزایش ارزش تجربه و دانش به منظور توسعه بعنوان ابزار مناسب مدیریت نمایند.
 مدیران شرکت آرمان اساک معتقد اند ، ورود تکنولوژیهای نوین بدون دریافت اموزه های فنی ان یک وابستگی همیشه ایی است ، برای چیره شدن بر این موضوع بناچار باید ، ورود تکنولوژهای روز بهمراه اموزش های تکنولوژ ی همراه باشد . بر این اساس و با توجه به اینکه آرمان اساک در جهت ورود تکنولوژیهای نوین در صنعت کاغذ سازی قدم پا پیش گذاشته است ، خود را موظف به ارائه اموزشهای تخصصی در این حوزه میداند . ارمان اساک با این نگاه تمام  هم خود را برای انتقال دانش فنی بکار بسته و امادگی خود را برای برگزاری دوره های تخصصی در حیطه صنایع سلولزی با حضور متخصصین اروپائی که سالهاست پس از گذراندن دورهای فوق تخصصی بصورت عملی با این مقوله سرکار و داشته اند را اعلام مینماید . این دوره ها میتواند بصورت اکادمیک و یا بصورت خصوصی برای یک واحد تولیدی برگزار شود .
پیشنهاد طراحی دوره های ویژه در مراکز صنعتی و با حضور متخصصین بین المللی  که تمامی دانشهاو سیستمهای صنعتی را در اختیار دارند ، به طور همزمان کمک به تبادل تجارب، در تئوری و در عمل است.

با بکارگیری این روش در جهان پر رقابت ، شما همیشه حرفی برای گفتن دارید . 

بمنظور بررسی نیازهای اموزشی شما ، برنامه کاریمان را طوری تنظیم کرده ایم که همیشه و بدون وقفه میتوانید با ما تماس بگیرید . 

شرکتهائی که به ما اعتماد کردن