تصفیه اب و پسماندها:

ذخیره انرژی و هزینه

تصفیه آب و پسماندها

یکی از صنایعی که به میزان قابل توجهی نیاز به مصرف اب دارد کارخانه های تولید کاغذ هستند . پساب این صنایع دارای COD و سمیت بالایی می باشند و تخلیه آنها، مقادیر زیادی آلاینده های مضر وارد محیط زیست می نماید.فناوری “ذخیره آب” ما ، روندی انحصاری جهت بستن مدارهاست. ما برای شما این امکان را فراهم می آوریم تا میزان مصرف آب تمیز وزاید ، پساب را کاهش دهید و حتی مدارهای آب کاملا بسته را تحقق بخشید.
» بستن مدار تا حد ۱۰۰%                                                 » ایجاد دماهای بالاتر مدار و لذا عملکرد pulping بهترمواد اولیه در بخش خمیرسازی
» dewatering بالا دربخش سیم و بخش پرس                  » ایجاد دمای بالا برای روزنه ورودی به بخش خشک کن
» کاستن از فعالیت بیولوژیکی در مدار آب با جلوگیری از تشکیل لجن،گل ولای            » کاهش استفاده از افزودنی های شیمیایی
بکارگیری این فناوریها ، “ذخیره آب” را به ارمغان می آورد.

به این ترتیب شما بیش ازپیش انرژی ذخیره وهزینه را پس انداز میکنید.

ما میدانیم در ذهن شما صرفه جوئی  آب و ذخیره ان همیشه مهم بوده است . 

شرکتهائی که به ما اعتماد کرده اند