لیست ماشین الات آماده فروش (ماشین کاغذهای نوشتاری )

انتخاب مناسب ترین ماشین الات مورد نظر شما

لیست ماشین الات آماده فروش (ماشین کاغذ های نوشتاری )

پس از جستجو در لیست و انتخاب ماشین مورد نظر ، کد مقابل ان را یادداشت و از طریق فرم  در همین صفحه برای دریافت اطلاعات کاملتر ارسال کنید .

ما شما را تا رسیدن به تصمیم منطقی و قطعی همراهی خواهیم کرد . 

۳۰۴    Paper machine for WFC paper 3.750 mm
          Coated fine paper or woodfree coated paper (WFC) are mainly produced for offset printing
          Production: 230-300 t/day – Speed: 1.000 m/min – Paper support: 45-65 gsm, final coated:
          ۵۸-۱۰۰ gsm – online sym sizer – approach flow system
۳۰۵    Paper machine with top former for newsprint and fine paper 5.250 mm
          Production: 350 t/day of improved newsprint at 52 gsm, 400 t/day of book paper at 80 gsm –
          Speed: 700-950 m/min – Grammage: 46 – 120 gsm, 80 standard – size press – starch kitchen
۳۰۶    Paper machine for newsprint 7.100 mm
          Paper machine complete from headbox to the rewinder – Production: 160.000 t/year –
          Speed: 1.400 m/min – Grammage: 42-48 gsm – full set of spare parts for the paper machine –
          Rewinder
۳ –    Writing- printing- newsprint paper machine
۳۰۱    Writing and printing paper machine 2.200 mm
          Paper machine typ: Fourdrinier – Production: 45 t/day by 80 gsm –  Speed: max. 200 m/min –
       Grammage: 40-240 gsm – Size press – Rewinder – Stock preparation 2 refiner – Paper grades: Grase proof, high quality writing and printing paper, table cloths
۳۰۲    Writing – printing – special thin and decor paper machine 2.650 mm
          Paper machine type: Fourdrinier – Production: 20-60 t/day – Speed: 250 m/min by 70 gsm –
          Grammage: 25-80 gsm – Size press – Stock preparation – Rewinder
۳۰۳    Writing – printing paper machine 3.700 mm
          Production: 130 t/day – Speed: 600 m/min – Grammage: 45-150 gsm – Rewinder

ارتباطات بسیار خوب ما در اقصاء نقاط دنیا بخصوص اروپا این امکان را بوجود اورده تا طیف وسیعی از ماشین الات دست دوم که بسیار اقتصادی هستند را بتوانیم به شما معرفی کنیم .

پس از انتخاب ماشین مورد نظر و ارسال کد مقابل ان ، اطلاعات کامل تری دریافت نمائید .

فهرست