لیست ماشین الات آماده فروش (ماشین تیشو )

انتخاب مناسب ترین ماشین الات مورد نظر شما

لیست ماشین الات آماده فروش (ماشین تیشو )

پس از جستجو در لیست و انتخاب ماشین مورد نظر ، کد مقابل ان را یادداشت و از طریق فرم  در همین صفحه برای دریافت اطلاعات کاملتر ارسال کنید .

ما شما را تا رسیدن به تصمیم منطقی و قطعی همراهی خواهیم کرد . 

۴۰۷    Tissue machine 2.800 mm
          Type: Fourdrinier – Production: 20 t/day – Speed: 400 m/min – Grammage: 17-50 gsm –
          Yankee cyl.: Ø ۳٫۰۰۰ mm, Hood 150 C° – ۲ play rewinder – spare parts included
۴۰۸    Tissue machine 2.230 mm
       Type: Fourdrinier – Production: 30 t/day – Speed: 600 m/min – Grammage: 15-50 gsm –
          Yankee cyl.: Ø ۴٫۰۰۰ mm
۴۰۹    Machine for MG paper and heavy tissue paper 2.720 mm
          Type: Fourdrinier – Production: 25-40 t/day – Speed: 800 m/min – Grammage: 20-90 gsm –
       Yankee cyl.: Ø ۳٫۶۰۰ mm, complete closed hood 400 C° – Stock preparation including hot Disperger – Rewinder
۴۱۰    Tissue machine 2.550 mm
       Type: Twin wire C-Wrap – Production: 70 t/day – Speed: Design 1.400 m/min – Grammage: 14-28 gsm  – Yankee cyl.: Ø ۳٫۶۰۰ mm – Stock preparation for virgine pulp – Rewinder – Wrapping line – Boile
۴ –     Tissue machines  
۴۰۱    Tissue machine 2.720 mm still in operation
Type of tissue machine: Twin wire C-former – Production: 67 t/day – Speed: 1.400 m/min – Grammage: 14-30 gsm – Yankee cyl.: Ø ۳٫۶۰۰ mm – Finish jumbo Ø ۲٫۰۰۰ mm
۴۰۲    Tissue machine 2.700 mm
       Type of tissue machine: Suction breast roll former – Production: 55-60 t/day – Speed: up to 1.500 m/min – Grammage: 14-23 gsm – Yankee cyl.: Ø ۴٫۵۸۰ mm/Gas hood
۴۰۳    Tissue machine 2.400 mm
       Type of tissue machine: Fourdrinier – Production: 24 t/day – Speed: 500 m/min – Grammage: 16-30 gsm – Yankee cyl.: Ø ۴٫۲۰۰ mm
۴۰۴    Tissue machine with crescent former 2.900 mm
       Production: up to 75 t/day – Speed: 1.300 m/min – Grammage: 12-30 gsm – Yankee cyl.: Ø ۳٫۶۰۰ mm – Stock preparation for virgen pulp – ۴ play rewinder – Spare parts
۴۰۵    Tissue machine 2.650 mm
       Type of tissue machine: Fourdrinier – Production: 50 t/day – Speed: 800 m/min – Grammage: 17-50 gsm – Deinking line for 60-70 day – Rewinder – ۲ converting lines for industrial rolls
۴۰۶    MG Paper machine 2.340 mm
       Type: Fourdrinier – Production: 60-70 t/day, by 45 gsm 60 t/day – Speed: 500 m/min – Grammage: 40-230 gsm – Yankee cyl.: Ø ۴٫۳۰۰ mm – Approach flow system with fan pump and
          with vertical screen SP 800

ارتباطات بسیار خوب ما در اقصاء نقاط دنیا بخصوص اروپا این امکان را بوجود اورده تا طیف وسیعی از ماشین الات دست دوم که بسیار اقتصادی هستند را بتوانیم به شما معرفی کنیم .

پس از انتخاب ماشین مورد نظر و ارسال کد مقابل ان ، اطلاعات کامل تری دریافت نمائید .