لیست ماشین الات آماده فروش (ماشین کوتر و لمینیت)

انتخاب مناسب ترین ماشین الات مورد نظر شما

لیست ماشین الات آماده فروش (کوتر و لمینیت )

پس از جستجو در لیست و انتخاب ماشین مورد نظر ، کد مقابل ان را یادداشت و از طریق فرم  در همین صفحه برای دریافت اطلاعات کاملتر ارسال کنید .

ما شما را تا رسیدن به تصمیم منطقی و قطعی همراهی خواهیم کرد . 

۶۱۸-  ۳۷۰۰ mm Beloit Coater
۶۱۹-  Coating Kitchen
۶۲۰-  Voith Offline Coater with 2 Applicators
۶۲۱-  Jagenberg Offline Coater with 2 Applicators
۶۲۲-  Speedsizer
۶۲۳-  Laminating machine
۶۲۴-  ۱۲۰۰ mm Laminator
۶۲۵-  ۱۳۰۰ mm Nordmeccanica Laminator
۶۲۶-  ۱۳۵۰ mm Duplex Solventless Laminator
۶۲۷-  ۱۴۵۰ mm Uteco Duplex Laminator
۶۲۸-  ۱۶۰۰ mm Grassi Laminator
۶۲۹-  ۱۶۵۰ mm Galileo Metallizer
۶ –     Coaters – Laminators
۶۰۱-  J 2400 mm Voith Online coater – speed 700 m/min – coating capacity 6-20 gsm
۶۱۰-  ۱۶۵۰ mm Extrusion Coater
۶۱۱-  ۱۷۰۰ mm Trim Silicon Coater
۶۱۲-  ۱۹۰۰ mm Black Clawson Cast Coater
۶۱۳-  ۲۰۰۰ mm Trim Silicon Coater
۶۱۴-  ۲۳۵۰ mm BMB Bachofen Meier Coating Head for Board
۶۱۵-  ۲۶۰۰ mm Coating System for one-side Coated Folding Box Board
۶۱۶-  ۳۳۰۰ mm Jagenberg Offline Coater
۶۱۷-  ۳۶۰۰ mm Offline Coater

ارتباطات بسیار خوب ما در اقصاء نقاط دنیا بخصوص اروپا این امکان را بوجود اورده تا طیف وسیعی از ماشین الات دست دوم که بسیار اقتصادی هستند را بتوانیم به شما معرفی کنیم .

پس از انتخاب ماشین مورد نظر و ارسال کد مقابل ان ، اطلاعات کامل تری دریافت نمائید .