لیست ماشین الات آماده فروش (قسمتهای مختلف ماشین کاغذ)

انتخاب مناسب ترین ماشین الات مورد نظر شما

لیست ماشین الات آماده فروش (بخشهای مختلف ماشین کاغذ )

پس از جستجو در لیست و انتخاب ماشین مورد نظر ، کد مقابل ان را یادداشت و از طریق فرم  در همین صفحه برای دریافت اطلاعات کاملتر ارسال کنید .

ما شما را تا رسیدن به تصمیم منطقی و قطعی همراهی خواهیم کرد . 

               Size Presses
۱۰۷۰- ۴۱۵۰ mm Carcano Size Press
۱۰۷۱- Voith Speed Sizer
۱۰۷۲- ۲۸۰۰ mm Escher Wyss Size Press
۱۰۷۳- Speedsizer
۱۰۷۴- J-Jagenberg Flexibar coater 3600 mm, 250 m/min
۱۰۷۵- J-BTG coater 3600 mm, speed 650 m/min, Bill Blade differential coater BDC 3800 B           
         
          Machine Calenders
۱۰۸۰- ۲۴۰۰ mm Machine Calender
۱۰۸۱- ۲۵۵۰ mm Hard Nip 4 Rolls Kusters Machine Calender
۱۰۸۲- ۲۸۰۰ mm Kusters Machine Calender
۱۰۸۳- ۳۲۰۰ mm Kusters calender
۱۰۸۴- J-3500 mm Kuster calender
۱۰۸۵- J-2700 mm Kuster calender
۱۰۸۶- J-2730 mm softnip calender, speed 550 m/min, temperature 60° C, pressure 30-300 N                   
            Forming Section
۱۰۹۰- ۲۶۰۰ mm Cylinder Mould Forming Section of Board Machine for Coated Board
۱۰۹۱- Two Wires Forming Section for Liner Fluting
۱۰۹۲- ۲ x 2960 mm Dandy Rolls
۱۰۹۳- Devron Steam Box
۱۰۹۴- ۲ Mould Formers
۱۰۹۵- ۲ Brand New Forming Drums
۱۰۹۶- ۳۴۰۰ mm Wire Drive Roll
۱۰۹۷- ۳۴۰۰ mm Suction Couch Roll
۱۰۹۸- Complete Forming Section for Double Layer Liner Paper
۱۰۹۹- Forming Section for Board Machine
۱۱۰۰- Allibe Wire Section
۱۱۰۱- ۵۳۵۰ mm New Flat Fourdrinier with Headbox
۱۱۰۲- ۲ x 2900 mm Mould Formers with Pressurized Headbox
۱۱۰۳- Several Felt Guide and Wire Guide Rolls
۱۱۰۴- ۳۰۶۰ mm Dandy Roll
۱۱۰۵- ۲۸۴۵ mm Dandy Roll
۱۱۰۶- ۲۶۶۰ mm Suction Press
۱۱۰۷- Suction Pick-up Roll
۱۱۰۸- ۲ x Felt Guide Rolls
۱۱۰۹- J- 2650 mm Forming section/fourdrinier, top-/duo former, 300 t/day fluting/liner,800 m/min
          Clupak
۱۱۱۰- Clupak System
۱۱۱۱- J- Clupak 3500 mm width, 50-400 gsm, speed 750 m/min, dryer cylinder Ø ۹۰۰ mm,
          Dryer Cylinders
۱۰۰۱- Cast Iron Dryer Cylinders
۱۰۰۲- ۲۸۰۰ mm 40 Dryer Cylinders, Ø ۱۵۰۰ mm, 6 bars
۱۰۰۳- Complete Dryer Section with 24 Dryer Cylinders
۱۰۰۴- Dryer Section
۱۰۰۵- ۴۱۰۰ mm 50 Dryer Cylinders, Ø ۱۵۰۰ mm, 3.5 bars
۱۰۰۶- ۲۵۵۰ mm 5 Dryer Cylinders, Ø ۱۵۰۰ mm, 5 bars
۱۰۰۷- ۴۴۸۰ mm 13 New Dryer Cylinders, Ø ۱۵۰۰ mm, 5 bars
۱۰۰۸- J-Yankee cylinder Ø ۵۶۰۰ mm
۱۰۰۹- J-Yankee cylinder Ø ۳۶۰۰ mm  x width 3030mm, with hood, doctors, steam/condensate, Boiler
۱۰۱۰- J-4 Dryer cylinder table width 3630 mm x Ø ۱۵۰۰ mm
۱۰۱۱- J-Dryer section with 16 dryer cyl. 2850 mm table width, guide rolls, lubrication and  system 1012- J-48 Dryer cylinder table width 2800 mm x Ø ۱۵۰۰ mm
۱۰۱۳- J-Yankee cylinder table width 4860 mm, Ø ۴۰۰۰ mm, speed 750 m/min
         
          Headboxes
۱۰۲۰- ۲۳۵۰ mm Freiria Headbox
۱۰۲۱- ۲۴۵۰ mm Gorostidi Headbox
۱۰۲۲- ۲۶۵۰ mm Freiria Pressurized Headbox
۱۰۲۳- ۳۰۵۰ mm Neyrpic Headbox
۱۰۲۴- ۳۱۰۰ mm Allimand Headbox
۱۰۲۵- ۳۶۰۰ mm Valmet Headbox
۱۰۲۶- ۴۳۰۰ mm Beloit Pressurized Headbox
۱۰۲۷- ۴۴۰۰ mm Escher-Wyss Headbox
۱۰۲۸- ۵۵۵۰ mm Hydraulic Headbox
۱۰۲۹- ۵۶۸۰ mm Beloit Converflow Headbox
۱۰۳۰- J-3800 mm Headbox, 90000 l/min, speed 750 m/min
۱۰۳۱- J-5290 mm slice Headbox, 20000-40000 l/min, 800 m/min, without lips      
۱۰۳۲- J-2850 mm Headbox at pope reel, 650 m/min           
         
          Pope Reelers
۱۰۴۰- ۴۴۲۵ mm width pope reeler
۱۰۴۱- ۲۵۰۰ mm pope Winder with Pneumatic Drive
۱۰۴۲- ۲۷۰۰ mm pope reel
۱۰۴۳- QCS Quality Control System
۱۰۴۴- J-3680 mm width pope reel
   Presses
۱۰۵۰- Metso Shoe Press
۱۰۵۱- ۳۹۰۰ mm Complete Press Section
۱۰۵۲- ۴ Press Rolls
۱۰۵۳- ۲ Rubber Covered Rolls
۱۰۵۴- Suction Press
۱۰۵۵- ۳۰۵۱ mm Suction Couch Roll
۱۰۵۶- ۳۷۱۰ mm Suction Pick-up Roll
۱۰۵۷- Flat press – Ø ۸۰۰ mm, face 3500 mm
۱۰۵۸- ۲ x Blind Drilled Presses
۱۰۵۹- ۲۴۵۰ mm Voith Jumbo Press
۱۰۶۰- ۳ Granite Presses – Ø ۱۱۰۰ mm, face 5900 mm
۱۰۶۱- Press Roll
۱۰۶۲- Ventanip Press Roll
۱۰۶۳- ۲ MAULE JUMBO PRESS ROLLS 2750 mm
۱۰۶۴- J-Metso shoe press, 5850 mm x Ø ۱۴۵۰ mm, 225 m/min
۱۰۶۵- J-Press section 2500 mm, 2 suction press table 3000 mm 60/100 KNm, blind press 100 kN
          

ارتباطات بسیار خوب ما در اقصاء نقاط دنیا بخصوص اروپا این امکان را بوجود اورده تا طیف وسیعی از ماشین الات دست دوم که بسیار اقتصادی هستند را بتوانیم به شما معرفی کنیم .

پس از انتخاب ماشین مورد نظر و ارسال کد مقابل ان ، اطلاعات کامل تری دریافت نمائید .