لیست ماشین الات آماده فروش (ماشین الات برش کاغذ)

انتخاب مناسب ترین ماشین الات مورد نظر شما

لیست ماشین الات آماده فروش (ماشین الات برش کاغذ)

پس از جستجو در لیست و انتخاب ماشین مورد نظر ، کد مقابل ان را یادداشت و از طریق فرم  در همین صفحه برای دریافت اطلاعات کاملتر ارسال کنید .

ما شما را تا رسیدن به تصمیم منطقی و قطعی همراهی خواهیم کرد . 

۱۵ –  Slitter rewinders
۱۵۰۱- ۱۰۵۰ mm Rewinder for Thermal Paper Rolls
۱۵۰۲- ۱۲۵۰ mm Euromac Slitter Rewinder
۱۵۰۳- ۱۳۲۰ mm Rewinder for Thermal Paper Rolls
۱۵۰۴- ۱۳۷۰ mm Rewinder for Thermal Paper Rolls
۱۵۰۵- ۱۵۵۰ mm Goebel Slitter Rewinder for Special Papers
۱۵۰۶- ۱۶۰۰ mm Jagenberg Synchro Slitter Rewinder
۱۵۰۷- ۱۸۰۰ mm Goebel Slitter Rewinder
۱۵۰۸- ۲۲۰۰ mm Beloit-Fampa Slitter Rewinder
۱۵۰۹- ۲۲۰۰ mm Jagenberg Slitter Rewinder
۱۵۱۰- ۲۴۰۰ mm Jagenberg Slitter Rewinder
۱۵۱۱- ۲۴۵۰ mm Tecnicol Slitter Rewinder
۱۵۱۲- ۲۵۰۰ mm Goebel Slitter Rewinder Mod. U 7
۱۵۱۳- ۲۵۰۰ mm Goebel Slitter Rewinder
۱۵۱۴- ۲۶۰۰ mm Jagenberg Vari-Step Winder
۱۵۱۵- ۲۷۹۴ mm Jagenberg Rewinder J 110
۱۵۱۶- ۲۹۵۰ mm Jagenberg Slitter Rewinder
۱۵۱۷- ۳۳۴۰ mm Jagenberg Vari-Dur Slitter Rewinder
۱۵۱۸- ۳۴۰۰ mm Bruderhaus Slitter Rewinder for paper and tissue
۱۵۱۹- ۳۶۰۰ mm Goebel Slitter Rewinder Mod. U 7
۱۵۲۰- ۳۷۰۰ mm Jagenberg Varidur Slitter Rewinder
۱۵۲۱- ۳۷۵۰ mm Pasaban Slitter Rewinder
۱۵۲۲- ۳۷۷۰ mm Width Valmet Rewinder
۱۵۲۳- ۳۸۰۰ mm Jagenberg Vari-Roll Slitter Rewinder 650-15
۱۵۲۴- ۳۹۰۰ mm Jagenberg Vari-Roll Slitter Rewinder 650-15
۱۵۲۵- ۴۳۰۰ mm Jagenberg Vari-Top Slitter Rewinder 850-150
۱۵۲۶- ۴۷۰۰ mm Jagenberg Winder
۱۵۲۷- ۵۶۰۰ mm Valmet Slitter Rewinder
۱۵۲۸- ۶۸۰۰ mm Beloit Slitter Rewinder
۱۵۲۹- ۱۸۰۰ mm Jagenberg Salvage Slitter Rewinder
۱۴ –  Sheet cutters
۱۴۰۱- ۱۰۰۰ mm Cavalleri CT 12 AEL Sheet Cutter for Thin Papers
۱۴۰۲- ۱۲۰۰ mm Cavalleri CT 14 AEL Sheet Cutter for Thin Papers
۱۴۰۳- ۱۳۰۰ mm Jagenberg Transversal Sheet Cutter
۱۴۰۴- ۱۴۰۰ mm Strachan Henshaw Sheet Cutter
۱۴۰۵- ۱۴۰۰ mm Strachan Henshaw Sheet Cutter
۱۴۰۶- ۱۴۴۰ mm Milltex Sheet Cutter
۱۴۰۷- ۱۴۵۰ mm Strecker Bruderhaus Synchro Fly Sheeter
۱۴۰۸- ۱۴۵۰ mm Jagenberg Sheet Cutter
۱۴۰۹- ۱۵۹۰ mm Strachan-Henshaw Sheet Cutter
۱۴۱۰- ۱۶۰۰ mm Milltex Synchro Sheet Cutter
۱۴۱۱- ۱۶۰۰ mm Jagenberg Synchro Sheet Cutter
۱۴۱۲- ۱۶۰۰ mm Jagenberg Synchro Sheet Cutter
۱۴۱۳- ۱۶۰۰ mm Jagenberg Synchro Sheet Cutter
۱۴۱۴- ۱۶۰۰ mm Jagenberg Symplex Sheet Cutter
۱۴۱۵- ۱۶۰۰ mm Jagenberg Synchro 116 Sheet Cutter
۱۴۱۶- ۱۶۴۰ mm Pasaban Synchro Sheet Cutter
۱۴۱۷- ۱۶۵۰ mm Pasaban Synchro Sheet Cutter
۱۴۱۸- ۱۷۰۰ mm Valmet/Strecker/Pasaban Sheeter
۱۴۱۹- ۱۸۰۰ mm Jagenberg Synchro 21 Sheet Cutter
۱۴۲۰- ۲۴۰۰ mm Pasaban Synchro Sheet Cutter
۱۴۲۱- ۲۵۰۰ mm Jagenberg Duplex Sheet Cutter
۱۴۲۲- ۲۸۰۰ mm Jagenberg Synchrofly Sheet Cutter for Board
          Cut Size Lines
۱۴۳۰- Bielomatic Cut Size Line for A4/A3
۱۴۳۱- ۵ pockets Bielomatik P 32-02 Cut Size Sheeter
۱۴۳۲- ۶ pockets Will-Wrapmatic Cut Size Line – Dismantled
۱۴۳۳- ۷ pockets Will Cut Size Line – In Operation
۱۴۳۴- ۱۰ pockets Cut Size Line – In Operation
          Guillotines – Rolls Splitters
۱۴۵۰- Wohlenberg Guillotine
۱۴۵۱-
۱۵۰۰ mm Guillotine
۱۴۵۲-
۲۵۰۰ mm Jylha Reel Splitterr

ارتباطات بسیار خوب ما در اقصاء نقاط دنیا بخصوص اروپا این امکان را بوجود اورده تا طیف وسیعی از ماشین الات دست دوم که بسیار اقتصادی هستند را بتوانیم به شما معرفی کنیم .

پس از انتخاب ماشین مورد نظر و ارسال کد مقابل ان ، اطلاعات کامل تری دریافت نمائید .