لیست ماشین الات آماده فروش (ماشین بسته بندی )

انتخاب مناسب ترین ماشین الات مورد نظر شما

لیست ماشین الات آماده فروش (ماشین بسته بندی )

پس از جستجو در لیست و انتخاب ماشین مورد نظر ، کد مقابل ان را یادداشت و از طریق فرم  در همین صفحه برای دریافت اطلاعات کاملتر ارسال کنید .

ما شما را تا رسیدن به تصمیم منطقی و قطعی همراهی خواهیم کرد . 

          Sacks Making Machines
۹۵۰-  Complete Sacks Production Line
          Bags Making Machines
۹۶۰-  Manzoni Seriana 31 Bags Making Machine
۹۶۱-   ۴ x Biagioni 64M Bags Making Machines
۹۶۲-  ۲ x Manzoni Seriana 31 Bags Making Machines
۹۶۳-  Manzoni Bags Making Machine + in-line printing group
۹۶۴-  Curioni SUN 541 Paper Bags Making Machine
۹۶۵-  New Long 148 T Paper Bags Making Machine
۹۶۶-  Paper Bags Making Machine + New Handle Applicator
۹۶۷-  Manzoni Bags Making Machine + in-line printing group
۹۶۸-  Castaldini Bags Making Machine
۹۶۹-  Manzoni Paper Bags Making Machine
۹۷۰-  Manzoni Paper Bags Making Machine
۹۷۱-  Profama Paper Bags Making Machine
۹۷۲-  Biagioni Paper Bags Making Machine
۹۷۳-  Fischer + Krecke Paper Bags Making Machine
۹۷۴-  Paper Bags Machines   
          Wrapping Machines
۹۲۰-  NEW RWM G6 A4 Cut Size Ream Wrapping Machine
۹۲۱-  Wrapmatic GRM Wrapping Machine
۹۲۲-  Wrapmatic GRS Ream Wrapper
۹۲۳-  Wrapmatic Paper Pack 10/50
۹۲۴-  Big Paper Sack Line (Tuber & Bottomer) – Now Dismantled
۹۲۵-  Multilayer paper sack tube and bottom making machine
۹۲۶-  New Semi Automatic Ream Wrapping Machine G5 – Single Depalletizer – Palletizer
۹۲۷-  Pasaban Folio Ream Wrapper
۹۲۸-  Wrapmatic Grandi Risme Folio Ream Wrapper
۹۲۹-  Roll Wrapper
۹۳۰-  Pallet Wrapper with Shrinkeable Polyethylene
۹۳۱-  Pallet Shrink Wrap
۹۳۲-  Pallet Shrink Curtain Packing Line
۹۳۳-  Shrinking Oven and Pallet Wrapping Line
۹۳۴-  New Semi Automatic Ream Wrapping Machine – Folio Size
            

ارتباطات بسیار خوب ما در اقصاء نقاط دنیا بخصوص اروپا این امکان را بوجود اورده تا طیف وسیعی از ماشین الات دست دوم که بسیار اقتصادی هستند را بتوانیم به شما معرفی کنیم .

پس از انتخاب ماشین مورد نظر و ارسال کد مقابل ان ، اطلاعات کامل تری دریافت نمائید .